กิจกรรมเพื่อสังคม

แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราวาสนะเวศม์