กิจกรรมเพื่อสังคม

ทุกคนมีส่วนร่วมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม WAC ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะ WAC ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ

  • 7 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ โรงเรียนวัดบ้านเป็ด

Read More

เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

  • 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ บ้านพักคนชราวาสนะเวศม์

Read More

มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงเอง

  • 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว

Read More

แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ

  • 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ บ้านพักคนชราวาสนะเวศม์

Read More