กิจกรรมเพื่อสังคม

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ณ โรงเรียนวัดบ้านเป็ด