ข่าวสิ่งแวดล้อม

5 มิถุนายน 2562 วันสิ่งแวดล้อมโลก

ประเทศไทย จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก

Read More

รายงาน Emissions Gap Report 2018

ยังห่างไกลจากเป้าหมาย (emission gap) ตามที่ข้อตกลงปารีสได้วางไว้ค่อนข้างมาก

Read More

คุณภาพอากาศ กทม. ยังน่าห่วง

กรมควบคุมมลพิษ เผย สถานการณ์คุณภาพอากาศ กทม. และปริมณฑล ยังน่าห่วง ค่า PM2.5 เกินมาตรฐานหลายพื้นที่

Read More

ทส. ผนึกกำลังร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ.แจงปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน

Read More

แผงพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ทางเลือกในประเทศญี่ปุ่น

ในปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่รอบๆ ผืนน้ำ แต่สามารถใช้พื้นที่ผิวน้ำเป็นทางเลือกในการก่อสร้าง แผงพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนมหาศาล

Read More

พบขยะพลาสติก 5 ล้านล้านชิ้นในทะเล แต่อนุภาคขนาดเล็กจำนวนน้อยกว่าที่คาด

จากการศึกษาล่าสุดในเรื่องปัญหามลภาวะขยะพลาสติกที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลกพบขยะพลาสติกจำนวนมาก

Read More

กระบี่โมเดล อนาคตพลังงานหมุนเวียน 100%

จากงานเสวนา “กระบี่เต็มร้อยแห่งแรกของประเทศ” ที่จัดโดยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ได้หยิบยกถึงความเป็นไปได้ในประเด็นเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในจังหวัดกระบี่

Read More