กิจกรรมเพื่อสังคม

มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงเอง ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว