กิจกรรมเพื่อสังคม

เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราวาสนะเวศม์